Stäng
Arkivet Klippan kulturfastigheter
Vill du synas skall du inte flytta till Arkivet. Om du vill verka i tysthet och ha ett representativt, annorlunda och spännande kontor är Arkivet helt rätt. Vi är kanske Göteborgs mest diskreta kontor, garanterat ett av de mest centrala. Vi bygger nytt med glasfasad, vi renoverar det gamla. Arkivet ligger dolt bakom stenmurar, grannar är Konserthuset, Götaplatsen, Vasaparken och Avenyn. Framför den nybyggda delens svängda glasfasad har vi vår egen trädgård. En plats för inspiration och möten. Under huset har vi generöst med garageplatser. Buss- och spårvagnshållplats ligger nära, vi promenerar till Heden och Centralstationen.
Modernt kontor i historisk miljö – diskretion i centrum.
Klippan Kulturfastigheter, 031 - 720 22 80, Klippan 3 B, 414 51 GÖTEBORG
Arkivet, Diskretion i centrum
För Emot kontakt
Kontor Planlösning Aktuellt Karta Garage uthyres
För, vi har
– koncentration, fokusering, effektivitet.
– platsens tempo och historia av tillbakablickande.
- dess lugnande inverkan, årstidernas växlingar.
– flera restauranger i absolut närhet med höga ambitioner.
– snabbt och enkelt, hiss upp till kontoret.
– gästparkering gör det enkelt för besökande kunder.
Emot, vi har inte
kontakt, intresseanmälan
Mona Stjernström, Göteborgs Lokallots,
mona@lokallots.se eller 0709-24 23 07.
Ewa Vasilis, Klippan Kulturfastigheter,
ewa.vasilis@klippan-kulturfastigheter.se eller 720 22 82.
Kontor
Den nybyggda delen, 2.185 kvm har en vackert buktande heltäckande glasfasad mot vår egen park. Lokalerna är öppna och överblickbara. Ljuset silas vackert genom träden, årstidernas färgskiftningar blir ett dagligt skådespel. Minsta möjliga enhet för uthyrning är 250 kvm.
Den renoverade delen, 2.289 kvm är mer rumsavdelad, en aning mer fyrkantig. Men den har den gamla stenbyggnadens charm och historiska prägel av stabilitet och tyngd. Minsta möjliga enhet för uthyrning är 380 kvm.
Byggnad
Kontor

Klicka på en bild för att se en förstoring
Aktuellt

Pågående arbeten

Under v 50 har vi haft besiktning på hus D och E våning 3. Uppe på vån 4 i hus D har vi arbetat med montering av glasskjutdörrar i väggar och dubbling av gips. Samtidigt som el,rör och ventilation har fortsatt med sina arbeten. Arbeten vid förbindelsegångarna mellan hus E och F har fortgått. I länken mellan hus A och B har rivning av golvbeklädnad pågått.

Kommande arbeten

Under V 51 kommer hyresgäst flytta in på våning 3 i hus D och E. Arbeten på vån 4 kommer fortgå. Under veckan kommer rivning i länken fortsätta och målning påbörjas i länken mellan hus A och B. Vi avslutar veckan med att gå på julledighet
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 49 har vi haft samordnad funktionsprovning i hus D och E våning 3. Vi har färdigställts diverse monteringar på plan 3 i hus D och E så som undertak, avskilljnings fönster mellan rummen mot glasfasaden, foder, dörrar, armaturer och trycken. Textilmatta har lagts i hus D plan 3 och i båda slussarna på plan 3 har linoleummattan kommit på plats. Öppningar i tegelfasaden in till hus F vid förbindelsegångarna har påbörjats. Ventilation har påbörjat sina arbeten uppe på plan 4 i hus D och E där el och rör har fortsatt med sina arbeten.

Kommande arbeten

Under V 50 kommer slutbesiktning genomföras på plan 3 i hus D och E samtidigt som arbeten uppe på plan 4 kommer fortgå.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 48 har markarbeten vid infarten till innergården fortsatt och vi har gjutit betongytor. Parkettläggningen har fortgått under veckan på plan 3 i hus D. Montering av foder och dörrar har fortsatt på vån 3 i hus D och E. Montering av gipsväggar har fortgått på plan 4 i hus D och E, där även el har utfört förberedande arbeten. Smygar till balkongerna mellan hus D och E och panel ovan dörrarna har färdigställts. Brandfogning kring partier i trapphus D1 och E1 har gjorts. Rivningsarbeten i länken mellan hus A och B har fortsatt. Diverse besiktningspunkter i garaget har färdigställts. Inventering av tak på hus A har genomförts.

Kommande arbeten

Under V 49 kommer vi färdigställa arbeten i hus D och E plan. Samordnad funktionsprovning kommer ske på vån 3 i hus D och E. Markarbeten kommer fortsätta inne vid gården. Montage av skjutdörrar på vån 4 i D och E och dubbling av gips kommer att påbörjas. Rivning av ventilation i hus B vån 1 kommer göras och el kommer påbörja installationer på vån 2 i hus B. .
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 47 har vi fortsatt med målning av trapphus E1 och lackning av kertobalkar i hus E vån1 har färdigställts. Vi har arbetat med besiktningsanmärkningar i garage och på utsidan. Bodarna som stått på innergården har återlämnats, och markarbeten vid infarten påbörjats. Parkettgolv har under veckan lagts på plan 3 i hus D. Montering av foder kring dörrar har påbörjats på vån 3 i hus D. Montering av gipsväggar har fortgått på plan 4 i hus D och E. Under veckan har ventilation och rör abetat med rivningsarbeten i länken mellan hus A och B i fläktrummet. Lås i länken mot hus B och A har under veckan justerts på alla våningsplan och beslag på toaletter har monterats ner. På våning 2 i länken har även gipsväggar monterats.

Kommande arbeten

Under V 48 kommer vi fortsätta att färdigställa besiktningspunkter i garaget och på fasaden. Markarbeten kommer fortsätta inne på gården. Parkettläggning kommer färdigställas på plan 3 i hus D och E. Arbeten i länken kommer fortgå.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 46 har Landsarkivet etablerat sig i hus C och vi har färdigställt diverse besiktningsanmärkningar. Vi har målat om trapphus D1 och målning pågår i trapphus E1. Parkettgolv har under veckan lagts på plan 3 i hus E. El har färdigställt kanalisationer och pågörjat kompletteringar på plan 3 i hus D och E. Svagström har arbetat med brand i gragaret och på plan 3 i D och E huset. Montering av gipsväggar är i full gång uppe på plan 4 i hus D och E.

Kommande arbeten

Under V 47 kommer vi lägga parkett på plan 3 i hus E och golvläggningar på plan 3 i D huset kommer att färdigställas. Vi kommer påbörja rivningsarbeten mellan hus A och B. Besiktningspunkter i garaget och på fasaden kommer fortsätta att åtgärdas.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 44 har vi åtgärdat besiktningspunkter i hus D1 och hus C pl 1-5. Installationer el, rör och vent samt undertak har pågått i hus DE pl 3. I hus B har vi demonterat provisoriska väggar. I hus D pl 1 så har cafét öppnat och markarbeten har pågått på trottoarer på Arkivgatan och Viktor Rydbergsgatan vilket utförs av Park och Miljö.

Kommande arbeten

Under V 45 kommer Landsarkivet att påbörja inflyttning av möbler mm och vi kommer att utföra diverse arbeten i hus C med data och telefoni. Arbeten på hus DE pl 3 kommer att fortsätta lika V44 samt att golvläggning kommer att påbörjas. Vi kommer även påbörja montage av skåp, innerdörrar och glaspartier. På hus DE pl 4 kommer montage av gipsväggar att återupptas.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 42 har syn 3 genomförst som innefattade fasader, tak och garage. Arbeten med kompletteringar i hus C har fortsatt. Tapeter har satts upp på D1 och montering av köket har påbörjats. Ny matta har lagts på delar av våning 4 i C huset. Montering av bokhyller och panel på C1 kommer färdigställas. Receptionsdisk på C1 har kommit på plats. Murning på fasaden på F huset har pågått under veckan.

Kommande arbeten

Riksarkivets skylt på fasaden mot Viktor Rydbergsgatan har monterats. Borrning för elbrunnar i golv på plan 4 i D och E huset har gjorts.

Under slutet av V 43 kommer slutbesiktning av hela hus C och delvis D att ske.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 41 har arbeten med kompletteringar pågått i hus C. Vi har utfört installationsarbeten på pl 3 i hus DE samt golvbeläggning i gränder. Metallpartientreprenören har fått på plats de sista invändiga partierna och har lite kompletteringar kvar i början av nästa vecka. Vi har monterat hörsalstolar och städat ur pl 1 i hus D.

Kommande arbeten

Under V 42 kommer vi att färdigställa en massa grejer och städa ur en massa rum. Golv justeringar(ny matta) på plan 4 hus C kommer att läggas och rummen kommer att listas igen. Vi kommer att färdigställa punkter m a p syner i hus C och i hus D kommer arbeten på pl 3 att fortgå.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 40 har arbeten med kompletteringar pågått i hus C. Vi har utfört syn 2 och arbeten pågår efterprotokoll. I gränd CD har konstverk monterats och vi har monterat klart paneler. I hus DE pl 3 har ventilation och rör utfört installationer. Partier i förbindelsegång mellan hus B och C har färdigställts och invändig murning har utförts. Vi har byggt stomme för ventilationsschakt under veckan och byggt ställning inför murning på hus F. I hus D pl 1 har matta i matsal lagts.

Kommande arbeten

Under V 41 kommer hörsalsinredning monteras och undertak i hus D pl 1 kök, servering att byggas. El kommer att komplettera klart i hus C och D1 under veckan och påbörja arbeten i hus DE pl 3.Rör och vent installationer kommer att pågå på pl 3 i hus DE. Vi kommer även att försöka mura lite på hus F och applicera plåt på ventschakt vid hus B. Samt en massa andra grejor lite varstans.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 38 har besiktning utav Hus C våning 3 och 4 ägt rum. I hus E plan 3 har målning färdigställts och arbeten med montering av innerfönster påbörjats. Spackling och målning i hus D plan 3 har pågått under veckan. Panel har monterats på balkongerna mellan C och D samt dörrarna till balkongerna har monterats på alla plan. I gränden mellan C och D likaså i gränden mellan D och E har radiatorer monterats. Det har skett montering utav gallerdurktrappan ut mot Arkivgatan. Mark har fortsatt med arbeten vid muren mot Viktorrydbergsgatan. Under veckan har det pågått arbeten med partier mellan hus B och C och ventilation har monterat kanaler i schakt hus B. Gjutning av golv i våtutrymmen på plan 3 i D och E huset har påbörjats. Fogning och brandfogning har pågått under veckan i hus C.

Kommande arbeten

Under V 39 kommer arbeten med målning i hus D vån 3 att färdigställas. Vi kommer börja sätta upp kakel i WC hus D och E vån3. Montering av rums nummer-, WC-, och städskyltar och även dörrstopper i hus C kommer bli gjort. Montering av handledare i trapphus C2 ska färdigställas.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 37 har arbeten med mark pågått runt hus F och påbörjats vid muren mot Viktorrydbergsgatan. Muren har färdigställts och krönsten har monterats. I hus D har arbeten pågått med installationer på pl 1 samt målning på pl 3. I hus D har arbeten med provning och injustering inlets varpå el har släppt på pl 3 och 4. För övrigt har paneler och podie färdigställts i hus D och parkett i hus D pl 1 samt hus CD pl 5. Undertak har kompletterat och byggt lite överallt i husen.

Kommande arbeten

Under V 38 kommer arbeten med golvbeläggningar, målning mm att fortgå i hus D pl 1,3 och 5. Installatörer fortsätter med provningar och injusteringar samt påsläpp av el i hus C. Under veckan skall vi försöka att färdigställa paneler mm i gränder och mark kommer att färdigställa ytor vid muren. Vi kommer att bedriva arbeten mellan hus B och C samt mellan hus E och F.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 36 har arbeten med ytskikt utvändigt pågått och i hus C har städning inletts. Vi har monterat utrustning i hus C och i hus D pl 1 har installationer pågått. I hörsal, hus C D pl 5 och hus C pl 1 har paneler på väggar monterats. Gipsväggar på pl 3 hus D har färdigställts och målaren har börjat spackla ytorna. I garaget har port monterats och målningsarbeten pågår. Under veckan har muren mot Viktor Rydbergsgatan färdigställts.

Kommande arbeten

Under V 37 kommer arbeten med mark och installationer i hus D pl 1 och 3 att fortsätta. I hus C kommer provningar, injusteringar och städning att pågå. Vi kommer att utföra golvbeläggningar i hus CD pl 5 samt målningsarbeten i hus D pl 3 och i garaget.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 35 har vi utfört arbeten i hus C med parkett ( slipning och lackning) håltagning mot hus B samt montage av utrustning i kök och wc. I hus D har arbeten pågått på pl 3 samt på pl 1 i hörsal mm. I samtliga hus har installationer pågått. Utvändigt har vi gjutit klart markbetongen samt i sak färdigställt matjordsarbeten längsmed linje C3.

Kommande arbeten

Under V 36 fortsätter arbeten i hus C D samt utvändigt runt hus F. Vid länk mellan hus B och C skall vi försöka få dit lite metallpartier. Arbeten med installationer kommer att fortgå.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 34 har vi utfört arbeten med rotbrygga och utvändiga markarbeten på innergård samt på gräsytor mot trädgården. Invändigt har arbeten i hus C pågått iform av el och lackning av golv på pl 1. I hus D pågår arbeten med hörsal samt diverse i kök. Vi har tagit upp hål och monterat dörrar mot hus B samt påbörjat håltagning för ventilation mot hus B. I garage har putsning av väggar samt städning utförts och vi har lagt vegetation på taket. Vi har även murat några stenar på muren mot Viktor Rydbergsgatan under veckanoch monterat några trappräcken i hus C.

Kommande arbeten

Under V 35 fortsätter arbeten med markarbeten på innergård och på ytor medanför linje C3 / hus F. I hus C kompletteras undertak och städning initieras. Vi kommer även att påbörja komplettering av sakvaror under veckan. I hus D fortsätter arbeten med hörsal. Murning av mur kommer att pågå och vi kommer att påbörja målning av väggar/golv i garage. Under veckan kommer vi att färdigställa markbetong vid rotbryggan och därmed är markbetongsarbeten avslutade för denna etappen.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 33 har vi utfört arbeten med markbetong utanför F huset och markarbeten vid F huset samt vid rotbryggan. Vi har även utfört diverse arbeten i gränder och hus D pl 1 vid hörsal mm. Installatörer har utfört arbeten i hus C, D och hus F. Vi har påbörjat arbeten med att ta upp hål in till B huset där vi i veckan får 2 av 4 dörrar monterade. Under perioden V29 – 32 har vi utfört kakel och golvbeläggning i köksdel hus D pl 1 samt diverse installationer av brand, styr, larm, data och passersystem. Vi har även monterat dörrar, träpartier, kök och listning i hus C under perioden

Kommande arbeten

Under V 34 fortsätter arbeten med markbetong utanför hus F och markarbeten på innergården. Vi fortsätter med installationer i hus C och D samt snickeriarbeten hus D pl 1. Vi kommer även att påbörja murning av mur mot Viktor Rydbergsgatan. I hus C kommer vi att påbörja komplettering av målning, undertak och beslagning.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 28 har vi gjutit klart markbetong ovan garaget samt påbörjat arbeten med isolering av yta ovan garage infarten. Rör, el, vent och styr har utfört diverse arbeten i hus C och delar av D huset. Snickarna har byggt vägga på pl 3 i hus D och E samt monterat träpartier på pl 3 hus C

Kommande arbeten

Under V 29-30 kommer arbeten utföras av el och styr invändigt samt av mark och granitsockel för muren. V31 påbörjas arbeten med markbetong längs med glasfasad och rivning av fasad hus B för ventilation. Vi kommer att bygga provisoriska inklädnader i hus B med start V31. Arbeten med murning av mur kommer att påbörjas V 31-32 beroende på hur granitsockeln monteras.
Veckoinfo kommer att återupptas v33. Trevlig sommar till dess.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 27 har vi isolerat, format,armerat och gjutit delar av ytan på innergården. Arbeten med mark, yttre VA och kanalisation el har utförts och invändigt har vi byggt gipsväggar på pl 3 i hus D och E, träpartier i hus C pl 3 och 4 och påbörjat parkett i hus C pl 1. El och vent har utfört installationer i hus C och D.

Kommande arbeten

Under kommande vecka så skall vi gjuta färdigt på innergården och golv i gränder. Arbeten med gipsväggar hus D och E samt träpartier i hus C. Diverse installationer kommer att pågå under perioden.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 26 har vi utfört lite återfyllning samt montage av acodrain och VA på innergården. Vi har påbörjat isolering och armering inför kommande gjutningar på innergården och montage av granit vid garageentrén är i stort klar. Invändigt har gipsväggar byggts i hus D och E pl 3 och 4 samt påböjat montage av träpartier i hus C. Installationer har pågått i hus C och D samt pl 0 i hus F. Murning av fasad är i stort klart ( lite vid samtalsrum kvar).

Kommande arbeten

Semesterperioden inleds så att arbeten kommer att ske med begränsad omfattning. Under v 27 kommer arbeten med gipsväggar pl 2 och 3 i hus D och E att fortsätta och diverse installationer kommer att pågå i hus C, D och E. Vi kommer att fortsätta med yttre VA samt tomrör för el till utvändig belysning. På innergården och i gränder mellan hus skall vi försöka gjuta lite betonggolv.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 25 har vi monterat granit vid garageinfart och öppnat mur mot Arkivgatan för att komma åt mer granit.Vi har även utfört arbeten med tegelfasad hus C, gipsväggar hus D1, D4 och E4 ,diverse utvändiga fasadarbeten samt installationsarbeten i hus C och D utförts. Ventilation har monterat kanaler i hus D1 och el har utfört arbeten i hus C och D. Rörentreprenören har sysselsatt sig i hus C och i hus F pl 0.

Kommande arbeten

Under v 26 kommer vi att återuppta arbeten med mark och utvändig VA( maskinist sjuk under V25) samt i sak mura färdig fasaden på hus C. Vi kommer att utföra diverse betongarbeten samt installationer i hus C,D,E och F. Gipsväggar i hus D och E kommer att fortsätta. Bygghiss kommer att demonteras och ställning kommer att plockas ner under veckan. Arbeten med markbetong och acodrain på innergård
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 24 har arbeten med tegelfasad hus C, gipsväggar hus D1, diverse utvändiga fasadarbeten samt installationsarbeten i hus C och D. Ventilation har monterat kanaler i hus D1 och el har utfört arbeten i hus C och D. Rörentreprenören har sysselsatt sig i hus C och i hus F pl 0. Utvändigt har vi demonterat del av ställning samt plåtarbeten på hus C och D.

Kommande arbeten

Under v 25 kommer vi att återuppta arbeten med mark och utvändig VA samt i sak mura färdig fasaden på hus C. Vi kommer att utföra diverse betongarbeten samt installationer i hus C,D,E och F. Gipsväggar i hus D och E kommer att fortsätta.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 22 -23 har arbeten med målning, golvbeläggning och kakel pågått i hus C och i stort färdigställts. Våra installatörer har utfört arbeten i samtliga husdelar och även på pl 0 i hus F.Utvändigt har murning av fasad har pågått och diverse plåtarbeten, fogningar mm har utförts. Vi har även sysselsatt oss med att utföra yttre VA och diverse betongarbeten lite varstans.

Kommande arbeten

Under v 24 kommer murning att fortgå på hus C samt arbeten med installationer i samtliga hus. Vi kommer att bygga klart gipsväggar i hus D pl 1. Utvändigt kommer diverse betongarbeten bedrivas och vi kommer att påbörja arbeten med granit vid garageinfart. Vi kommer att påbörja demontering av ställning mellan hus B och C för att kunna påbörja mark och betongarbeten på den ytan.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 21 har kakel, klinker , mattläggning och målning pågått i hus C. El, rör och ventilation har sysselsatt sig i samtliga hus och gipsväggar har byggts i hus D pl 1. Utvändigt har vi murat färdigt hus C och D innergård och påbörjat murning på fasad mot hus B. Vi har även lagt ner spill och dagvatten i linje C3 samt påbörjat schaktarbeten utanför linje B1 mot Viktor Rydbergsgatan. På plan 5 har vi monterat lite glas och påbörjat arbeten med uteplatserna. Rörentreprenören har påbörjat arbeten i hus F källare.

Kommande arbeten

Under v 22 kommer murning att fortgå på hus C samt arbeten med installationer i samtliga hus. Vi kommer att bygga väggar i hus D pl 1 samt ytskikt i hus C. Utvändigt kommer mark och VA arbeten att pågå. Vi kommer att påbörja demontering av ställning på innergården.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 20 har murning utförts på hus D och C samt gipsväggar i hus D pl 1. I hus C har arbeten med målning , rör, el och ventilation bedrivits. Rör har påbörjat arbeten i undercentral i hus F och elarbeten pågår i stort överallt i husen. Golvbeläggning har utförts på pl 4 och klinker har utförts på pl 1 och 4 i hus C. Utvändigt har arbeten med dagvattensledningar och spilledningar samt diverse återfyllningar utförts.

Kommande arbeten

Under v 21 kommer murning innergård hus C och D i stort färdigställas och påbörjas på fasad hus C mot hus B. I hus C kommer kakel, mattläggning, målning och installationer utföras. Vi kommer att bygga trätrall på tak hus C och D samt montera glas på takhusen. Utvändigt fortsätter arbeten med dagvatten och spilledningar samt diverse betongarbeten.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 19 har murning utförts på hus D och C samt gipsväggar i hus C pl1 och hus D pl 1. I hus C har arbeten med målning , rör, el och ventilation bedrivits. Vi har monterat glas och dörrar i linje C3 Hus C, D och E. På pl 5 hus C och D har metallpartier monterats under veckan. Utvändigt så har arbeten utförts med återfyllning och förberedelser för dagvattenavlopp. Kakel och klinker har påbörjats i veckan med tätskikt i hus C.

Kommande arbeten

Under v 20 kommer arbeten med installationer, målning och kakel att fortsätta i hus C samt gipsväggar i hus D. Vi kommer att påbörja golvbeläggning i hus C pl 4 och utvändigt fortsätter murnings- och markarbeten inkl utv va. Vi kommer att påbörja montage av dörrkarmar wc och smygar vid fönster under veckan i hus C.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 18 har vi utfört arbeten med målning, rör, el och ventilation i hus C. Arbeten med murning och innerväggar har återupptagits. Vi har även monterat glas pl 1 linje C3 hus C, D och E. Utvändigt har vi påbörjat arbeten med återfyllning och justering för yttre VA på innergården.

Kommande arbeten

Väggar i hus D och fasadmurning på hus C och D. Arbeten med kakel och klinker kommer att påbörjas under veckan. I hus C och till viss del i hus D kommer arbeten med installationer att pågå och målaren kommer att fortsätta på pl 2 i hus C. Återfyllning och yttre VA kommer att utföras under veckan.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 17 har vi utfört arbeten med målning, rör, el och ventilation i hus C. Vår betongentreprenör har isolerat, armerat och gjutit golv i hus D pl 1 och format, armerat och gjutit vid infart till garaget. Vi har rivit ställning och demonterat hiss vid hus E.

Kommande arbeten

Under v 18 kommer gipsväggar hus D, murning hus D linje C1, Diverse arbeten på tak samt pl 5 hus C och D återupptas efter påskledigheter. I hus C kommer målning och installationer att fortgå. Vi kommer att påbörja arbeten med kapning av spont samt uppstädning av ytor vid linje C3. Under veckan kommer glas monteras i linje C3 pl 1. Vi kommer även att anordna väg in mellan E och F husen för att flytta ut material samt köra in fyllnadsmaterial för återfyllning.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 16 så har arbeten med gipsväggar pl 1 hus C samt målning, installationer ( rör, el och vent) utförts i hus C. Murningsarbeten har färdigställts på hus E kvarstår div kompletteringar vid fönster. I hus D pl 1 så har arbeten med isolering och armering utförts och på tak har glaspartier monterats. Arbeten med väggar på hus C och D pl 5 har utförts. Vi har påbörjat demontering av hiss i linje C3.

Kommande arbeten

Under v 17 fortsätter arbeten med målning och installationer i hus C och vi kommer att demontera ställning vid hus E för att bereda väg i på innegården. Göteborgs Energi kommer att utföra schakt och förläggning av kyl och el serviser under veckan. Vi kommer även att utföra diverse plåtarbeten på fasaden i linje C3
under_construction

Pågående arbeten

Under v 15 så har arbeten med gipsväggar pl 1 hus C samt målning, installationer ( rör, el och vent) utförts i hus C. Vi har påbörjat arbeten på hus D pl 1 inför golvgjutning. Vid garageinfart har vi monterat stålbalk samt påbörjat formning av betongväggarna. Under veckan har glasfasad kompletterats och ställning rivits vid linje C3. Murningsarbeten har utförts på hus E samt hus C i förlängning av linje C3. På tak har fasadsystem utfört arbeten med takpartier och vi har byggt väggar på pl 5 hus C

Kommande arbeten

Under v 16 kommer fasadarbeten på hus E fortsätta och installationer mm i hus C. Göteborg Energi kommer att utföra arbeten på kyl och el serviser under veckan. Vi kommer att montera klart takpartier samt fasadpartier på pl 5 hus C under veckan
under_construction

Pågående arbeten

Under v 14 har golv gjutits på pl 5 i hus C och D. Vi har påbörjat arbeten med gjutning av sockel hus F och murning har bedrivits på hus E linje C1 och B11 samt hus C linje C3 ( förlängning av). Invändigt i hus C har vi utfört gipsväggar på pl 1 och 2 samt målning på pl 4. Ventilation, rör och el har pågått i hus C och vi har monerat det diktmonterade undertaket på pl 2-4. På pl 4 finns det en kylbaffel och en armatur till beskådande. Gällande glasfasad så pågår kompletteringsarbeten som utförs i samband med demontering av fasadställning.

Kommande arbeten

Under v 15 kommer arbeten med demontering ställning / montering glasfasad linje C3 pågå. Gipsväggar i hus C avslutas och målning, installationer mm kommer att pågå i hus C. I hus D så skall arbeten med golv i pl 1 påbörjas.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 13 har golv gjutits på pl 1 och 2 i hus E och gipsväggar har byggts på pl 2 och 3 i hus C. Vi har även påbörjat arbeten med gipsväggar på pl 2-4 i hus D. Installationer har pågått i hus C samt på pl 0. Glasfasad har monterats på hus D och vi har utfört fasadmurning på hus E. I hus C har målningsarbeten påbörjats på pl 4.

Kommande arbeten

Under v 14 kommer gipsväggar i hus C färdigställas och arbeten med gipsväggar i hus D kommer att fortgå. Vi kommer fortsätta murning på hus E och påbörja murning i förlängning av linje C3 hus C inför nermontering av ställning. Installationer kommer att pågå i hus C och lite på pl 0. I hus C kommer undertak att påbörjas och målningsarbeten kommer att fortsätta. Arbeten med glasfasaden kommer i sak att avslutas inför nermontering av ställning som påbörjas i slutet av veckan.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 12 har golv gjutits på pl 3 och 4 i hus E och gipsväggar har byggts på pl 1,2,3 och 4 i hus C. Installationer har bedrivits i hus C samt på pl 0. Glasfasad har monterats på hus D och vi har påbörjat fasadmurning på hus E.

Kommande arbeten

Under v 13 kommer vi att fortsätta att gjuta golv i hus E och montage av glasfasad på hus D kommer att färdigställas exkl nedersta glaset. Vi kommer att fortsätta med gipsväggar i hus C på plan2 och 3 och påbörja vissa arbeten i hus D. På hus E kommer fasadmurning att fortsätta och installatörer kommer att utföra arbeten framförallt i hus C.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 11 har golv gjutits på pl 2 och 3 i hus D och gipsväggar har byggts på pl 1,2,3 och 4 i hus C. Installationer har bedrivits i hus C samt på pl 0. Glasfasad har monterats på hus D och vi har utfört förberedelser inför start av fasadmurning

Kommande arbeten

Under v 12 kommer vi att gjuta golv i hus E och montaget av glasfasad hus D kommer att fortsätta. Vi kommer att utföra gipsväggar i hus C på samtliga plan. På hus E kommer fasadmurning att påbörjas och installatörer kommer att fortsätta sina arbeten framförallt i hus C
under_construction

Pågående arbeten

Under v 10 har vi gjutit golv på pl 2 och 4 i hus C samt pl 4 i hus D och armerat pl 2 och 3 i hus D. Arbeten med gipsväggar har pågått på pl 4 i hus C samt påbörjats på pl 1 och 3 i hus C. Installationer ( rör, el och vent) pågår i garage och i hus C. På hus E är glasen i fasad monterat och påbörjat med metallen på hus D. Montering av partier i gränder har utförts under veckan.

Kommande arbeten

Under v 11 kommer arbeten med gjutningar av golv pågå i hus D samt förberedande arbeten i hus E. Gällande glasfasad så kommer täcklock monteras på hus E samt glas i hus D. Gipsväggar kommer att pågå i hus C på pl 1,3 och 4 samt rör och ventilation på pl 4 hus C. Vi kommer att påbörja murning i linje C1 hus E under veckan. Vi kommer att täcka in fasad hus F vid tak för att sedan riva väderskydd på fasad för att utreda omfattning och utförande av ny murning på gavel hus F.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 9 har vi gjutit golv på pl 1 och 4 i hus C och armerat pl 2 och 3. Vi har påbörjat gipsväggar på plan 4 i hus C och arbeten med montage av glasfasad har pågått på hus E. Montage av partier i gränder har utförts under veckan. Installationer har pågått på pl 0 samt i delar av hus C. Vi har utfört arbeten med städning och tätning av valv i hus D och E inför kommande gjutningar. I hus E har byggvärme installerats och drifttagits. Samtliga hus utom pl 5 är under uppvärmning.

Kommande arbeten

Under v 10 kommer arbeten med gjutningar och gipsväggar att fortgå i hus C och glasfasaden hus E kommer att färdigställas. Vi kommer att påbörja montaget av glasfasad på hus D under veckan. Arbeten med installationer kommer att fortgå.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 8 har utfackningsväggar och fönstermontage i hus E färdigställts och arbeten med glasfasaden har pågått på hus E. Installationer rör, el och vent har bedrivits i samtliga hus men framförallt i hus C. Vi har även utfört arbeten med isolering pl 1 och armering pl 4 i hus C. Takläggning är klar på gränder och på samtalsrummet. Under veckan har vi även demonterat byggkranen och lagt dit de sista HDF elementen. Vi har även sent om sidor lyckats med att få dit lite plåt på lastkajen vid Landsarkivet på länken. ( bättre sent än aldrig)

Kommande arbeten

Under v 9 kommer vi att gjuta lite golv i hus C och sedan påbörja arbeten med invändiga gipsväggar och gips på ytterväggar. Installationer och glasfasad kommer att pågå samt partier på grändtak att monteras. Vi kommer att färdigställa taksarger linje C3 inför plåtslagaren under veckan.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 7 har utfackningsväggar och fönstermontage i hus D färdigställts och påbörjats i hus E. Montage av glasfasad har pågått på hus E och på tak har i stort takbeläggning färdigställts. Vi har haft arbeten med rör, el och ventilation i samtliga hus men framförallt i hus C igång. Smidesentreprenören har monterat stål för metallpartier i gränder och takplåt för gränden mellan D och E samt samtalsrummet. I hus C har arbeten med isolering på pl 1 påbörjats.

Kommande arbeten

Under v 8 fortgår arbeten med installationer, glasfasad hus E och utfackningsväggar inkl fönster hus E. I hus C fortgår även arbeten med isolering och golvgjutning.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 6 har arbeten med utfackningsväggar pågått på plan 5 i hus C och D samt pl 1-4 på hus D. Vi har monterat klart fönster i hus C och påbörjat i hus D. Taktäckning har färdigställts på hus E samt påbörjats på pl 6 på hus C och D. Installationer ( rör, el och vent) har utfört arbeten på pl 0 och 1 hus C samt vissa schakt i hus E. Vi har i stort färdigställt kertostomme samt taksarg i samband med galsafasaden. Arbeten med glasfasad på hus C har pågått under veckan och del av glasytan är monterad. Diverse arbeten med smidesstomme för matallpartier i gränder har pågått under veckan.

Kommande arbeten

Under v 7 kommer arbeten med väggar hus E och glasfasad att fortgå och även arbeten med installationer kommer att pågå. Vi kommer att påbörja arbeten med isolering, armering och gjutning av golv i hus C. Fasadglas kommer att påbörjas på hus E under veckan
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 5 har arbeten med utfackningsväggar pågått i hus D och kertostomme har monterats i hus C och E. På taket har vi lagt takisolering och duk på hus E och smide har färdigställt sina arbeten på taket. Vi har påbörjat fönstermontage på hus C. Glasfasad har påbörjats på hus C och ventilation har utfört uteluftkanalen igenom hela hus D. Rör och el har påbörjat sina arbeten i garaget och ställningsentreprenören har bygg i stort klart ställning runt hela huset.

Kommande arbeten

Under v 6 kommer arbeten med ytterväggar att fortsätta på hus E och montage av kerto kommer att pågå på hus D. Arbeten med fönstermontaget kommer att pågå och vi kommer att påbörja arbeten med ytterväggar på pl 5 i hus C och D. Installatörerna kommer att fortsätta med arbeten i garaget och på pl 1 i hus C, D och E inför kommande golvgjutningar. Glasfasaden kommer att pågå på hus C
under_construction

Pågående arbeten

Under v 4 har arbeten med ytterväggar ( reglar och utvändig skiva) pågått på hus C och påbörjats på hus D. Vi har isolerat delar av ytterväggen i hus C och vi har lagt takduk på hus D klart. Montaget av kertostommen för glasfasaden pågår på hus C,D och E. Smidesentreprenören har lagt takplåt på byggnader på pl 5 samt stomme för samtalsrummet. Arbeten med ställning har pågått under veckan och det har pågått montage av bygghiss. Ventilationsarbeten har pågått i fläktrummet.

Kommande arbeten

Under v 5 kommer arbeten med ytterväggar att fortsätta på hus D och montage av kerto kommer att pågå på hus C,D och E. Vi kommer att påbörja fönstermontage på hus C under veckan och lägga tak på hus E. Installationer från rör, el och vent kommer att fortsätta och påbörjas under veckan. Smide kommer att utföra arbeten med samtalsrum och stål för metallpartier i gränder. Montage av glasfasad kommer att inledas under veckan.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 3 har arbeten med ytterväggar ( reglar och utvändig skiva) pågått på hus C och vi har även påbörjat montaget av kertostomme för glasfasaden. På C huset har vi i stort lagt klart takbeläggningen och smidesstommarna på hus c och D på pl 5 är klara. Ventilationsarbeten pågår i fläktrum på pl 0

Kommande arbeten

Under v 4 kommer arbeten med ytterväggar att fortsätta på hus C och även påbörjas på hus D. Arbeten med fönster på hus C skulle påbörjas men p.g.a. leveransförsening som leder till att vi får dessa V5 istället. Under V 4 skall vi läggar bärande plåt på taken på pl 5 (hus C och D) och påbörja väggar kring dessa ytor. Takläggaren skall färdigställa hus C och sedan påbörja hus D. Vi kommer att montera upp provisorisk värme i hus C och på pl 0 under veckan. Arbeten med ventilation kommer att pågå på pl 0.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 1 och 2 har arbeten med smide på pl 5 samt utfackningsväggar i hus C påbörjats. Strängbetong monterade de sista väggarna V1 och har påbörjat avetablering av arbetsplatsen. Ställningsarbeten har pågått under perioden

Kommande arbeten

Under v3 fortsätter arbeten med smide på pl 5 samt utfackningsväggar i hus C. Vi kommer att påbörja montage av stomme för glasfasaden och ventilationsentreprenören kommer att påbörja sina arbeten i fläktrummet. Under V 3 kommer även taktäckning att påbörjas. Gällande ställningsarbeten kommer detta att pågå under veckan vid hus E samt montering av bygghiss vid hus C.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 50 har TT kassetter på pl 4 lagts färdigt och väggar-, pelare- samt balkmontage inletts. Vi har monterat trappor mellan pl 3 och 4 under veckan. I garaget har arbeten med murning av väggar utförts och tätskikt har lagts under veckan på bjälklag utanför huset. På innergården har ställning uppförts.

Kommande arbeten

Under V51 kommer stommontaget att fortsätta med väggar, pelare och balk på pl 4. På onsdag kommer TT kassetter att påbörjas på hus E och trappor kommer att monteras från pl 4-5 under veckan. Under V52 kommer TT kassetter att färdigställas och väggar att monteras på pl 5. Arbeten med ställning kommer att fortsätta under V51 och V52.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 49 har stommontaget fortsatt med väggar, pelare och balkar på plan 3 samt TT kassetter på pl 4. På måndag är TT kassetterna på pl 4 komplett. Arbeten med att färdigställa kantbalkar runt huset har utförts och på innergården har tätskikt utförts. Arbeten med tätskikt mot park och över garageinfart har påbörjats.

Kommande arbeten

Under V50 kommer stommontaget att fortsätta med väggar, pelare och balk på pl 4 samt arbeten med tätskikt kommer att pågå. Vi kommer att börja med ställning på innergården och murning av väggar på pl 0
under_construction

Pågående arbeten

Under v 48 har arbeten med stommontage fortsatt. Vi har monterat klart TT kassetter på pl 3 och påbörjat montage av väggar, pelare och balkar på pl 3. Arbeten med kantbalkar i linje B11 och C3 har utförts under veckan. På innergården har tätskikt lagts och vi har skottat snö lite överallt på bygget.

Kommande arbeten

pl 3 för att sedan fortsätta med TT kassetter på pl 4 under veckan. På innergården beräknar vi med att få på gjutasfalten så att ytan blir tillgänglig för oss igen. DAB kommer sedan att fortsätta med sina arbeten på HDF ovan garageinfart samt nedanför linje C3. Gällande kvarvarande utvändiga betongarbeten kommer dessa att utföras när våren har återkommit till oss.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 47 har vi monterat färdigt HDF vid garageinfart samt monterat klart pelare, balk och väggar på plan 2. Vi har även monterat i stort hela bjälklaget på pl 3 i veckan och arbeten med tätskikt på innegård har pågått under veckan.

Kommande arbeten

Under V48 fortsätter stommontaget med att färdigställa bjälklag pl 3 för att sedan fortsätta med väggar, pelare, balk och trappor under resterande vecka. Arbeten med tätskikt av HDF bjälklag fortsätter under veckan.
under_construction

Pågående arbeten

Under v 46 har montage av väggar på pl 2 och i gränder utförts och vi har monterat pelare och balkar på pl 2. På pl 1 har vi gjutit balkar och pågjutningar samt murat och putsat socklar för kommande tätskikt.

Kommande arbeten

Under V47 fortsätter stommontaget med trappor pl 2 till 3 samt balkar på pl 2. På tisdag påbörjas montaget av TT kassetter på pl 3 och på fredag påbörjas montage av väggar pl 3. Vi kommer att påbörja arbeten med tätskikt på innergården på måndag.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 45 har montage av trappor pl 1-2, TT kassetter pl 2, pelare och väggar pl2 bedrivits. Arbeten med pågjutningar och diverse balkar har utförts av vår betongentreprenören.

Kommande arbeten

Under V46 fortsätter stommontaget med väggar, balkar/pelare och trappor på pl 2. Vi kommer att fortsätta med att gjuta kantbalkar på pl 1 samt diverse pågjutningar av HDF på pl 1
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 44 har vi montaget av pelare, balk och väggar på plan 1 i hus C, D och E fortsatt.Vi har påbörjat montage av TT kassetter i hus E. Arbeten med formning och armering av balkar på pl 1 samt utförande av pågjutningar på HDF bjälklag pl 1 har också bedrivits. Strängbetong har även monterat lite trappor mellan pl 1-2

Kommande arbeten

Under V45 kommer arbeten med stommontaget att fortsätta med TT kassetter, pelare och väggar på pl 2 samt lite trappmontage. På pl 1 fortsätter arbeten med pågjutningar och gjutningar av balkar.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 43 har vi monterat pelare, balk och väggar på plan 1 i hus C, D och E.Vi har format och armerat balkar på pl 1 samt utfört pågjutningar på HDF bjälklag.

Kommande arbeten

Under V44 kommer Strängbetong att montera de sista pelare, väggar och balkar på pl 1 samt trappor från pl 1 till pl 2. På torsdag kommer montage av TT kassetter ( bjälklag) pl 2 att påbörjas. Vi kommer även att fortsätta att forma, armera och gjuta balkar på pl 1 samt en pågjutning av HDF.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 42 har vi monterat HDF pl 1 samt pelare och några väggar på pl 1. Vi har även format och armerat balkar på pl 1. Mark har utfört lite arbeten med återfyllning mot grund och vi har påbörjat arbeten med murning av sockel.

Kommande arbeten

Under V43 kommer Strängbetong att fortsätta sitt montage av stomme dvs pelare, balkar och väggar på pl 1vilket beräknas vara klart under veckan. Arbeten med betongbalkar pl 1 kommer att pågå samt utförande av pågjutning på pl 1.
under_construction under_construction

Pågående arbeten

Under v 41 har vi monterat pelare och balkar på pl 0 och pelare på pl 1. Vi har även lagt HDF bjälklag på pl 1. Betongarbeten har pågått med formning och armering av balkar på pl 1.

Kommande arbeten

Under V42 kommer Strängbetong att fortsätta sitt montage av stomme dvs pelare, balkar och väggar på pl 1 samt resterande HDF pl 1. Arbeten med betongbalkar pl 1 kommer att pågå samt gjutning av pågjutning på pl 1.
under_construction
Arkivet Map-Small Map-Large
Garageplats uthyres
Arkivet fylls nu med hyresgäster och verksamhet. Landsarkivet har öppet för allmänheten, Le Croissant öppnade servering före årsskiftet, Cardcon har flyttat in, Ågren konsult flyttar in 1 maj.
Resten av kontorsytorna är under förhandling. Det innebär att vi har ett antal parkeringsplatser i garaget som vi kan hyra ut under resten av året, med möjlig förlängning. Kontraktet blir alltså begränsat till 2012. Kostnaden är 1.900 kronor/månad per plats.
Är du intresserad av garageplats kontaktar du:
Ewa Vasilis

Erbjudandet är öppet för såväl privatpersoner som företag.
large